Realizácie záhrad

Podľa potrieb  a požiadaviek klientov zabezpečujeme:

  • kompletnú realizáciu záhrady na kľúč

 

  • čiastočnú spoluprácu – zabezpečíme Vám čiastočne odborné práce. Najčastejšie sa jedná o závlahu a pokládku trávnika, pomoc s výberom a dodaním kvalitného rastlinného materiálu, pomoc pri rozmiestnení rastlín podľa osadzovacieho plánu a iné.

 

  • autorský dozor - ak si chcete dielo zrealizovať sami, alebo pomocou vlastných pracovníkov, ponúkame Vám možnosť autorského dozoru, ktorý bude kontrolovať odbornosť prevedených prác, dodržiavanie projektovej dokumentácie a správny výber materiálu.